Problem z bazą danych: odrzucone zapytanie Tadeusz Tomal: „Zdumiewające odkrycie” :: eczytelnia.pl

e-czytelnia™ Wydawnictwa „e media” = literatura w internecie

e-czytelnia ` e media` - Strona główna

wersja e-czytelni™ dla urządzeń mobilnych Przejdź do treści

Internetowa czytelnia dobrym miejscem na Twój debiut literacki

FacebookTadeusz Tomal: ZDUMIEWAJĄCE ODKRYCIE — odcinek 5.

Komentarze» Wersja mobilna»

BIBLIA I PREZYDENCI USA

Pismo Święte było źródłem 34% cytatów pierwszych założy­cieli Ameryki. Zostało to stwierdzone przez Williama J. Fede­rera, autora encyklopedii America's God and Country, po prze­analizowaniu 15000 źródeł historycznych, w tym artykułów z gazet, broszur, książek i monografii. Innymi autorami cyta­tów, wywodów i rozpraw filozoficznych, na których opierali swoją mądrość założyciele Ameryki, byli Charles Montesquieu — francuski profesor, filozof; William Blackstone — wykładowca uniwersytetu Oxford; John Locke — angielski filozof. W pra­cach naukowych i opracowaniach prawnych tych ludzi 60% cytatów pochodzi z Biblii. Jeśli te dwa fakty skojarzymy razem, otrzymujemy interesujący wynik: aż 94% cytatów, refleksji i ważnych politycznych konkluzji oraz decyzji wyrażonych i podjętych przez sygnatariuszy konstytucji amerykańskiej po­chodzi bezpośrednio lub pośrednio z Biblii.

Jest niemożliwe sprawiedliwie rządzić krajem bez Biblii i Boga.

George Washington
1. prezydent USA

Sprawdziłem wszystkie religie, jak też moje otoczenie, również moje środki do życia tak głęboko, jak na to moje wypełnione obo­wiązkami życie pozwala. Rezultat: Biblia to najlepsza książka na świecie. Zawiera więcej filozofii niż wszystkie biblioteki, które odwiedziłem.

John Adams,
2. prezydent USA

Uznaję przykazania Chrystusowe, wyrażone przez Niego, jako najbardziej czyste, dobre i wzniosłe spośród wszystkich nauk głoszonych kiedykolwiek. O swojej Biblii pisał: [...] jest to do­kumentny dowód, że jestem prawdziwym Chrześcijaninem, to znaczy - jestem uczniem doktryny Chrystusowej.

Thomas Jefferson
architekt,nauczyciel, naukowiec,
3. prezydent USA

Całą przyszłość amerykańskiej cywilizacji oparliśmy nie na mocy rządu — dalecy od tego. Naszą polityczną przy­szłość i wszystkie zarządzające instytucje uzależnione są od zdolności ludzkiej generacji do samozarządzania; od zdolności każdego z nas do samorządu i samokontroli. Od gotowości po­stępowania według Dziesięciu Przykazań Bożych. W swoim inauguracyjnym przemówieniu jako prezydent powiedział on m. in. Zachęcam nas wszystkich, abyśmy uznali przewodni­ctwo Wszechmocnego Pana, którego moc stanowi o przeznacze­niu narodów. Jego Biblia wypełniona była notatkami zawie­rającymi refleksje i obserwacje w wyniku regularnych medyta­cji nad Słowem Bożym.

James Madison
Sekretarz Stanu w rządzie
prezydenta T. Jeffersona
Inicjator Aktu Swobód
Obywatelskich,
4. prezydent USA

Mówię jako człowiek tego świata do ludzi tego świata; Czyń poszukiwania w Słowie Bożym. Biblia to książka książek do czytania w każdym wieku i każdej sytuacji życiowej. Powinna być czytana nie raz, dwa, albo trzy i odłożona, ale czytana w krótkich fragmentach, jeden, lub dwa rozdziały dziennie. Nigdy nie odkładana na bok na dłuższy okres czasu.

John Quincy Adams,
6. prezydent USA
syn Johna Adamsa,
drugiego prezydenta USA

Udaj się do wierszy Biblii [...] radosne przyrzeczenia tam zawarte staną się twoim balsamem na wszystkie kłopoty.

 Andrew Jackson,
7. prezydent USA

W odniesieniu do Biblii nie mogę nic innego powiedzieć, ale że jest to najwspanialszy prezent jaki Bóg dał człowiekowi. Wszy­stko co dobry Zbawiciel oddał dla świata jest do poznania za pośrednictwem tej książki. Gdyby nie to, nie odróżnialibyśmy dobra od zła. Wszystko co najcenniejsze dla ludzkiego życia te­raz i kiedykolwiek można w niej znaleźć.

Abraham Lincoln,
16. prezydent USA

Moja rada dla szkół niedzielnych, niezależnie jakiej denomina­cji: Trzymajcie się mocno Biblii, jako kotwicy naszej prawdzi­wej wolności. Wypiszcie jej zasady na waszych sercach i prak­tykujcie je na co dzień. Mądrości tej książki zawdzięczamy ja­kikolwiek postęp ostatnich pokoleń naszej cywilizacji i nadal powinna ona być jedynym naszym przewodnikiem w przy­szłość. [...] Trzymaj się mocno Biblii, jest to kotwica wolności człowieka. Zapisuj jej pouczenia i praktykuj je w swoim życiu.

Ulysses S. Grant,
18. prezydent USA

Mocno wierzę w Jezusa Chrystusa, Jego naukę, doskonały przykład i Jego zbawczo ofiarę. Również wierzę w Pismo Święte jako objawione Słowo Boże dla naszego zbudowania i zbawienia.

Rutherford Birchard Hayes,
19. prezydent USA

Ufność Bogu to wielkie pocieszenie, nawet gdy Jego wola nie jest według naszej myśli. Modlitwa umacnia człowieka kiedy jest na śliskim zboczu, nawet gdy to o co prosimy nie jest nam dane.

Beniamin Harrison,
23. prezydent USA

Współczuję ludziom, którzy nie czytają Biblii każdego dnia. Nie rozumiem dlaczego pozbawiają siebie przyjemności i mocy.

Woodrow Wilson,
28. prezydent USA

Cały czas wierzę że Pismo Święte jest słowem natchnionym gdzie wyrażone jest Słowo Boże i Jego wola.

Warren Gamaliel Harding,
29. prezydent USA

Zaciągnęliśmy dług z książki książek dla ukształtowania na­szych ideałów i instytucji.

Herbert Clark Hoover,
31. prezydent USA

Jeżeli człowiek nie zna Biblii, doświadcza strat, które mogą być nie do odrobienia, jeśli nie uczyni wszystko aby, to skorygować.

Franklin D. Roosevelt,
32. prezydent USA

Jako komandor armii, mam przyjemność polecić Biblię dla wszys­tkich, którzy służą w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Na przestrzeni wieków, ludzie różnego pochodzenia znajdowali w Piśmie Świętym słowa modrości, poradę i inspirację. Książka ta jest fundamentem siły i teraz, tak jak było zawsze. Jest pomocą w spełnianiu najwyższych dążeń ludzkiego ducha.

List prezydenta F. Roosevelta
do sił zbrojnych USA z 25
stycznia 1941 roku

Fundamentalne podstawy dla praw tego kraju były przekazane Mojżeszowi na górze Synaj. Fundamentalne podstawy Aktu Praw Obywatelskich w tym kraju pochodzą z nauk Księgi Wyjścia, Ewan­gelii Mateusza, proroka Izajasza i apostoła Pawła. Obawiam się, że nie podkreślamy tego wystarczająco mocno dzisiaj. Nie mając odpowiedniego fundamentu zasad moralnych, znajdziemy się w objęciach rządu totalitarnego, który jedyne prawa jakie będzie uznawał, to prawa własne.

Harry S. Truman,
33. prezydent USA

Cel oddanych Bogu i zjednoczonych z sobą ludzi (tego kraju) jest nakreślony na stronicach Biblii [...] 1. żyć w wolności 2. pracować na życiodajnej ziemi i 3. przestrzegać praw Bożych. Biblijna opowieść o Ziemi Obiecanej inspirowała pierwszych założycieli Ameryki. Inspiruje również i nas. Jeżeli człowiek nie zna Biblii, doświadcza strat, które mogą być nie do odrobienia, jeśli nie uczyni wszystko aby to skorygo­wać.

Dwight, David Eisenhower,
34. prezydent USA

Kartki biblijne zawierają odpowiedzi na wszystkie problemy jakich człowiek kiedykolwiek, doświadczył. Ufam, że Amery­kanie będą czytać i poznawać Biblię. W moim głębokim prze­konaniu wiem, że trwałe wartości prezentowane na stronicach Biblii mają wielkie znaczenie dla każdego z nas i dla naszego kraju. Słowa tam zawarte mogą dotknąć naszych serc, przewo­dzić naszym myślom i odświeżać naszego ducha.

Ronald Reagan,
40. prezydent USA

Dziękujemy Ci Boże za zachowanie życia tak wielu z naszych mężczyzn i kobiet, którzy udali się do Zatoki. Prosimy za na­szych wrogów, aby pokój powrócił do ich zgnębionego kraju [...] Nie jesteśmy krajem arogantów, narodem pysznym, gdyż pamiętamy, że „Błogosławieni cisi, albowiem oni na włas­ność posiądą ziemię”.

Prezydent George Bush — ojciec
w modlitwie 7 kwietnia 1991
w specjalnym Dniu Dziękczynienia,
ogłoszonym po zakończeniu wojny
z Irakiem.

„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.”

Prezydent George Bush, syn
w przemówieniu do
narodu kilka godzin po
ataku terrorystycznym
11 września 2001 roku
czytał Psalm 23.

W pierwszą rocznicę ataku terrorystycznego, 11 września 2002 roku, George Bush w przemówieniu do narodu cytował wiersz z Ew. Jana 1:5, ...„a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła”.

 

Książka ta byłaby co najmniej dwa razy grubsza, gdybym zamieścił w niej wszystkie wypowiedzi amerykańskich kongresmanów, senatorów, polityków stanowych, ludzi nauki i przedstawicieli biznesu, którzy w swoich przemówieniach i publikacjach mówili o Biblii, Bogu i Chrystusie.

c.d.n

© Copyright by Tadeusz Tomal, 2003[ góra ]

e-czytelnia

TOP 10 miesiąca
maja

Brak danych

TWOJA LEKTURA INTERNETOWA

Nie czytałaś/-eś jeszcze niczego w e-czytelni™!

KSIĄŻKI `e media`

„Monografia bibliograficzna.”. Zamów tę książkę w naszej księgarni

KSIĄŻKI
GRUPY HELION

: R E K L A M A :
INNE INTERNETOWE SERWISY e media

[ powrót ] | [ góra ]

 


 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.